Σεπτέμβριος 2013: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από τριετή υλοποίηση των δράσεων του Έργου «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Παν/μίου Αθηνών  στις περιφέρειες  Στερεάς Ελλάδας,  Κρήτης, Αιγαίου, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την παράταση λειτουργίας του Προγράμματος  για το   σχολικό έτος 2013-2014.

Οι σχολικές μονάδες προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνεργαζόμενες με το Έργο αλλά και νέες στις οποίες φοιτούν Ρομά, μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕ.Δ.Α. για περισσότερες πληροφορίες.

Από το Γραφείο Γραμματειακής Στήριξης

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»