Ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην προσχολική αγωγή

imgΣτόχος της δράσης είναι να καλύψει τα όποια κενά προκύπτουν από την ελλιπή πρόσβαση των παιδιών Ρομά στην προσχολική αγωγή. Δεδομένου ότι η φοίτηση στην προσχολική αγωγή είναι θεμελιώδης για την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και τη σταδιακή εξοικείωση παιδιών προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας με το σχολικό περιβάλλον, θεωρείται κρίσιμο για τα παιδιά Ρομά να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στους παιδικούς σταθμούς και το Νηπιαγωγείο, ώστε να επιτευχθεί η μετέπειτα εγγραφή τους στο σχολείο.

Το Πρόγραμμα θα αξιοποιήσει τους Κοινωνικούς Λειτουργούς και διαμεσολαβητές των Ιατροκοινωικών Κέντρων (ΙΑΚ).

Η δράση για την ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην προσχολική αγωγή περιλαμβάνει  παρεμβάσεις  που θα πραγματοποιηθούν μέσα στους οικισμούς με δυνατότητα συνεργασίας και υποστήριξης των παιδαγωγών στους παιδικούς σταθμούς.

Η προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας  θα γίνει μέσα από διαπολιτισμικό προσανατολισμό με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την προσβασιμότητα σ’ αυτά.

Για κάθε νήπιο θα δημιουργηθεί Πορτφόλιο νηπίου και θα υπάρξει διασύνδεση και στενή συνεργασία νηπιαγωγείου και δημοτικού για την επιτυχή μετάβαση των παιδιών από τη μια βαθμίδα στη άλλη.

Σημαντική δράση συνιστά η προστασία και η ασφάλεια των νηπίων από εξαρτησιογόνα συμπεριφορά, η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, η κριτική καταναλωτική συμπεριφορά, η μη βίαιη συμπεριφορά μέσα από την Αγωγή Υγείας.

Οι καλές τέχνες σε παραδοσιακές και μοντέρνες μορφές θα συνιστούν καθημερινή πλατφόρμα του Διαλόγου των Πολιτισμών. Η βιβλιοθήκη κάθε νηπιαγωγείου θα εμπλουτιστεί και θα ενταχθεί στις καθημερινές δραστηριότητες των νηπιαγωγείων...

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»