Παρέμβαση για τη σχολική ένταξη και την υποστήριξη της φοίτησης

imgΣτόχος της δράσης είναι να διευκολυνθεί η σχολική ένταξη των μαθητών της ομάδας – στόχου και παράλληλα να τους δοθεί η αναγκαία υποστήριξη, προκειμένου να αναγνωρίσουν τη σημασία της τακτικής φοίτησης αλλά και να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις.

Κάθε σχολείο είναι και θα αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή περίπτωση. Στη δράση αυτή, προβλέπονται και υποδράσεις για τμήματα ενίσχυσης της τακτικής φοίτησης και θερινά τμήματα.

Με τις ενισχυτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσει επιτυγχάνονται η γενική αναβάθμιση της σχολικής μονάδας μέσα από ένα πολυσιάστατο σχήμα υποστήριξης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου, η εφαρμογή νέων παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών στις «μικτές» τάξεις, καθώς και η δημιουργία προϋποθέσεων για θετικό παιδαγωγικό κλίμα και διαπολιτισμική επικοινωνία στο σχολείο. Στόχος είναι η ενίσχυση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, δια μέσου προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»