Ενίσχυση Πρόσβασης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

imgΟι κοινωνικοί λειτουργοί του Προγράμματος, σε συνεργασία  με τους διαμεσολαβητές, θα διερευνήσουν και θα εντοπίσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων Ρομά και ιδιαίτερα των οικογενειών των μαθητών (κυρίως μητέρων) προκειμένου  να τους ενθαρρύνουν στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αλφαβητισμού των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) με στόχο τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για το απολυτήριο  Δημοτικού ή και στην εγγραφή και φοίτησή τους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτά.

Έτσι, θα υπάρξει συνεργασία με τους υπεύθυνους για τη λειτουργία των ΚΕΕ και των  ΣΔΕ και θα οργανωθούν δραστηριότητες κια εκδηλώσεις μέσω των οποίων το σχολείο όπου φοιτούν οι Ρομά μαθητές θα συνδέονται με το ΚΕΕ και το ΣΔΕ όπου φοιτούν ενήλικα μέλη τω οικογενειών και της κοινότητάς τους.

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»