Ιούλιος 2014: Αναμνηστικό από την συνεργάτιδα - φιλόλογο κα. Έφη Καπούλα για τις μαθήτριές της στο Τμήμα Ενηλίκων στο Ζεφύρι.

 Αναμνηστικό από την συνεργάτιδα - φιλόλογο κα. Έφη Καπούλα για τις μαθήτριές της στο Τμήμα Ενηλίκων στο Ζεφύρι.

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»