Σχολική Εφημερίδα "Ο ΡΟΜΑλέων", τεύχ. 2 (σχ. έτος 2013- 2014).

 Σχολική Εφημερίδα "Ο ΡΟΜΑλέων", τεύχ. 2 (σχ. έτος 2013- 2014)

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»