Ενημερωτικό Φυλλάδιο: Πρόγραμμα "Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά". Παρεμβατικές Δράσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών Ρομά 2010 - 2014

 Ενημερωτικό Φυλλάδιο

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»