Δεκέμβριος 2013 (20/12/2013): Πρόσκληση Απασχόλησης Συνεργατών στο πλαίσιο του Προγράμματος (προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 08/01/2013)

Για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» που υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Νότιου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου, Ηπείρου, Ιόνιων Νησιών, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, ζητούνται άτομα προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με δυνατότητα ανανέωσης κατά τη διάρκεια του έργου, ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες κάλυψης της Επιστημονικής, Ερευνητικής, Ειδικής, Διοικητικής, Οικονομικής και Γραμματειακής υποστήριξης του Έργου.

img img img

ΕΣΠΑ 2014-2020

Copyright © 2011-2012 Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής | Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»